Användarvillkor

Användarvillkor


VIKTIG INFORMATION

Varumärkesskydd

MSC Cruises varumärke, logo och andra symboler kännetecknande för MSC Cruises är registrerade och därför MSC Cruises enskilda egendom. All icke-auktoriserad användning av dessa är förbjuden. Allt innehåll på webbsidan, inklusive program, binärkoder, layout, texter, dokumentation, bilder och fotografiska reproduktioner är MSC Cruises egendom och därmed skyddade av internationell copyright lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

Användande av denna sida, som är kostnadsfri, är endast avsedd för informations eller i kommersiellt syfte. För att försäkra sig om aktuell, uppdaterad information bör användaren kontakta oss eller sin resebyrå.
 
MSC Cruises kan inte hållas ansvarig för eventuella problem och/eller funktionsstörningar i datorer, on-line bokningssystem, server eller för leverantör av Internetåtkomst.
 
MSC Cruises reserverar sig fullständiga rättigheter att efter eget godtycke och utan någon som helst informationsskyldighet eller ansvar, modifiera, omöjliggöra åtkomst eller tillfälligt eller permanent stänga webbsidan, delar av denna eller information ur innehållet.

Integritetspolicy

Användaren har tagit del av och godkänt villkoren i MSC Cruises under Integritetspolicy.

Förhållningsregler

Användaren förbinder sig att användningen av webbsidan görs i enlighet med existerande lagar, regler och föreskrifter. I synnerhet samtycker denne till att inte skicka, bifoga eller i någon form överföra något till webbsidan som kan vara:
 
  • olagligt, skymfande, hotande, obscent, stötande eller förtalande
  • skadligt för immaterialrätter, integritet eller tredje parts rättigheter
  • virus, maskar, trojaner eller liknande
  • Användaren förbinder sig att inte sälja åtkomst och/eller rätt att använda webbsidan, allt dess innehåll inkluderat.

Användarens ansvar

Användaren förbinder sig att inte hålla MSC Cruises och dess agenter (resebyråer/återförsäljare), eller anställda ansvariga för skada på tredje part som uppkommit på grund av felaktig användning av webbsidan.
 
VIKTIGT: MSC Cruises webbsida finns i engelsk, italiensk, kinesisk, kroatisk, dansk, holländsk, flamländsk, fransk, japansk, norsk, svensk, hebreisk, portugisisk, spansk och tysk version.

Kontakt

Vid eventuella problem eller för kompletterande information angående vår webbsida och Användarvillkor, vänligen kontakta
 
MSC Cruises S.A. 
Chemin Rieu, 12-14 
1208 Geneva (Switzerland) 

Generellt

Om någon del av villkoren inte anses vara giltig eller utan verkan får dessa inte äventyra giltigheten eller verkan av övriga delar.
 
Användaren är införstådd med att MSC Cruises användarvillkor, integritetspolicy och all annan information som är publicerad på webbsidan, finns tillgänglig på italienska - engelska och att gällande avtal är reglerat av schweizisk lagstiftning.

GTM-NMCS4C